Er du ferdig med studiene?

Viktig informasjon til deg som er avgangsstudent.

JF avgang.jpg

Nå som du ikke er student lenger, blir du overført til ordinært medlemskap i Juristforbundet. Forsikringspakken med innbo-, reise- og ulykkesforsikring, som du har hatt gratis som studentmedlem vil dermed avsluttes. Disse forsikringene kan du nå kjøpe via Juristforbundet Forsikring til svært gunstig medlemspris. 

Hvilke forsikringer trenger du egentlig?

Du trenger ikke mange forsikringer som ung, men mangler du de viktigste, kan det få store økonomiske konsekvenser for deg. Vi gir deg en kort innføring i de forsikringene du bør ha på plass.

 

Uføreforsikring

Den største verdien du har i ung alder er din fremtidige arbeidsinntekt. Konsekvensen av å bli arbeidsufør er større jo yngre du er, fordi du har flere år igjen til pensjonsalder på redusert inntekt. I tillegg får du mindre tid til å opparbeide deg en bedre alderspensjon.

Er du ung og frisk er uføreforsikring heldigvis billig. Som medlem av Juristforbundet får du og din ektefelle/samboer forsikring til markedsledende priser og vilkår. Ved kjøp av forsikringen leverer du egenerklæring på helse. Derfor er det smart å kjøpe forsikringen før du får plager som kan føre til en reservasjon mot forsikringsutbetaling.

Les mer og kjøp her.

Dødsrisiko

Har du ektefelle, samboer eller barn? Dødsrisiko gir en engangsutbetaling til dine etterlatte dersom du skulle falle fra. Det gjør det enklere for dem å håndtere hverdagen når de plutselig må leve av én inntekt. Har du ikke forsørgeransvar, kan det være at du ikke trenger denne forsikringen.

Les mer og kjøp her.

Innboforsikring

Innboforsikringen skal dekke alt det du vil ta med deg hvis du flytter. Undersøk at forsikringssummen dekker dine faktiske verdier. Du kan bli overrasket over hvor mye eiendelene dine er verdt.

Egenandel ved skade er på kr 3 000. 

Les mer og kjøp her.

Reiseforsikring

En helårs reiseforsikring sikrer deg ikke bare på ferie, men også der du ferdes i hverdagen. Forsikringen er god å ha hvis du får frastjålet kameraet ditt, men det er først hvis du opplever å bli alvorlig syk på ferie, at du virkelig forstår verdien av en god reiseforsikring.

Er du en av de som belager deg på kredittkortforsikring? Husk å sjekke vilkår og begrensninger. Forsikringen er sjelden så god som du tror, og kan ikke måle seg med en helårs reiseforsikring. 

Det er ingen egenandel ved skade. 

Les mer og kjøp her.