Forsikringsleverandør

Juristforbundets medlemsforsikringer er plassert i Tryg Forsikring. Fra 2023 er reiseforsikringen plassert i AIG.