Forsikringsleverandør

Juristforbundets medlemsforsikringer er plassert i Tryg Forsikring. Fra 2024 er reiseforsikringen plassert i Gouda.