Har du husket europeisk helsetrygdkort?

Med dette kortet får du medisinsk behandling på samme vilkår som besøkslandets egne borgere.

europeisk-helsetrygdkort1.png

Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg i (gjelder i EU, EØS og Sveits).
NB! Etter Brexit er det andre regler i Storbritannia. Les mer her.  

Husk å bestille Europeisk helsetrygdkort i god tid dersom kortet ditt har gått ut på dato, eller om du enda ikke har skaffet deg det.

Kortet er gratis og kan enkelt bestilles på www.helsenorge.no