Innboforsikring

Det er dyrt å kjøpe alt nytt. Kjøp heller en rimelig innboforsikring. Juristforbundets innboforsikring er blant de aller beste i markedet!

206633291_Interior_leilighet_lav_oppl.jpg

Du er dekket for skade og tap av innbo og løsøre ved brann, vannskade eller tyveri. Forsikringen inkluderer også bekjempelse av skjeggkre i tillegg til kakerlakker og veggedyr. Hendelige uhell i og utenfor hjemmet er også dekket, f.eks at TV'en faller ned og knuser, at hunden din skader inventar, eller at du mister kameraet i gulvet.

Forsikringen omfatter blant annet:

 • Juridisk hjelp ved forbrukerkjøp opp til 50.000 kroner
 • Yrkesløsøre og varer i bygning på forsikringsstedet inntil kr 200 000
 • Tilhenger til bil inntil kr 40 000
 • Tyveri av sykkel, sykkelvogn og el-sykkel inntil kr 40 000
 • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet ved erstatningsmessig skade 
 • Tyveri fra privat boligs uteareal inntil kr 40 000
 • Tyveri fra fellesbod inntil kr 50 000
 • Tilpasning av leilighet hvis et medlem blir rullestolbruker ved en ulykke eller på grunn av medfødt handikap inntil kr 250 000
 • Bekjempelse av veggedyr, kakerlakker og skjeggkre inntil kr 150 000 
 • Rettshjelpsdekning 
 • Uflaksdekning i og utenfor hjemmet, som dekker blant annet:
  • Du flytter TV-en og mister den
  • Barn leker og gjenstander velter og knuser
  • Dyr er alene hjemme og ødelegger møbler

Pris avhenger av bosted

Prisen på forsikringen er avhengig av hvor du bor. Du kan velge mellom fire alternative forsikringssummer: kr 500 000, kr 1 500 000, kr 2 500 000 og kr 6 000 000. Sørg for å velge høy nok forsikringssum for ditt innbo.

Egenandelen ved skade er kun kr 3 000.

Bli medlem i Juristforbundet og få gratis innboforsikring

Forsikringsreisen gjennom livet!

Livet endrer seg - det gjør også forsikringsbehovene våre. Følg Nora gjennom livet.

Forsikring for elsparkesykkel

Fra 2023 må du ha ansvarsforsikring (lovpålagt). Ansvarsforsikring dekker ikke selve sykkelen for brann, tyveri og skader. Det kan du kjøpe egen forsikring for og det anbefales spesielt om du har en kostbar elsparkesykkel.

Elsparkesykkel er ikke lenger dekket av innboforsikringen.

Kontakt forsikringskontoret, så hjelper vi deg. 

Spørsmål og svar