Innboforsikring

Innboforsikringen dekker innboet for deg og din husstand, inntil valgt forsikringssum.

innboforsikring.jpg

Forsikringen dekker innbo og løsøre som for eksempel møbler, TV, verktøy, sykler og barnevogn. Innboforsikringen dekker de vanligste skadene som brann-, natur-, vann- og tyveriskader. Forsikringen dekker også erstatningsansvar og rettshjelp for deg som privatperson.

Juristforbundets innboforsikring har en ekstradekning. Det betyr blant annet at du er bedre sikret hvis du har med deg tingene dine utenfor husets fire vegger. Du er også dekket dersom tingene dine får støtskader, for eksempel ved privat flytting eller om noe faller i gulvet. Forsikringen dekker også tyveri fra låst bil og båt i Norden

Forsikringen omfatter blant annet:

 • Penger inntil kr 20 000.
 • Yrkesløsøre og varer i bygning på forsikringsstedet inntil kr 200 000.
 • Tilhenger til bil inntil kr 20 000.
 • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet ved erstatningsmessig skade uten sumbegrensning.
 • Tyveri fra privat boligs uteareal inntil kr 30 000.
 • Brann og nedsoting.
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen.
 • Utstrømming fra rørledning, også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
 • Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng.
 • Tyveri.
 • Naturskade.
 • Skade på glass eller sanitærporselen.
 • Skade på innbo som følge av en erstatningsmessig bygningsskade.
 • Matvarer i fryser inntil avtalt forsikringssum.
 • Rettshjelp i Norden.
 • Forsikring som dekker inntil kr 100 000 ved bekjempelse av skjeggkre, veggedyr og kakerlakker på fast bosted i Norge.
 • Tilpasning av leilighet hvis et medlem blir rullestolbruker ved en ulykke eller på grunn av medfødt handikap inntil kr 250 000.

Pris avhenger av bosted

Prisen på forsikringen er avhengig av hvor du bor. Du kan velge mellom fire alternative forsikringssummer: kr 500 000, kr 1 500 000, kr 2 500 000 og kr 6 000 000. Sørg for å velge høy nok forsikringssum for ditt innbo.

Egenandelen ved skade er kun kr 3 000.

Bli medlem i Juristforbundet og få gratis innboforsikring

Spørsmål og svar