Innboforsikring

Det er dyrt å kjøpe alt nytt. Kjøp heller en rimelig innboforsikring. Juristforbundets innboforsikring er blant de aller beste i markedet!

innboforsikring.jpg

Du er dekket for skade og tap av innbo og løsøre ved brann, vannskade eller tyveri. Forsikringen inkluderer også bekjempelse av skjeggkre i tillegg til kakerlakker og veggedyr. Hendelige uhell i og utenfor hjemmet er også dekket, f.eks at TV'en faller ned og knuser, at hunden din skader inventar, eller at du mister kameraet i gulvet.

Forsikringen omfatter blant annet:

 • Juridisk hjelp ved forbrukerkjøp opp til 50.000 kroner
 • Yrkesløsøre og varer i bygning på forsikringsstedet inntil kr 200 000
 • Tilhenger til bil inntil kr 20 000
 • Tyveri av sykkel, sykkelvogn, el-sykkel, elektrisk sparkesykkel inntil kr 40 000
 • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet ved erstatningsmessig skade 
 • Tyveri fra privat boligs uteareal inntil kr 40 000
 • Tyveri fra fellesbod inntil kr 50 000
 • Tilpasning av leilighet hvis et medlem blir rullestolbruker ved en ulykke eller på grunn av medfødt handikap inntil kr 250 000
 • Bekjempelse av veggedyr, kakerlakker og skjeggkre inntil kr 150 000 
 • Rettshjelpsdekning 
 • Uflaksdekning i og utenfor hjemmet, som dekker blant annet:
  • Du flytter TV-en og mister den
  • Barn leker og gjenstander velter og knuse
  • Dyr er alene hjemme og ødelegger møbler

Pris avhenger av bosted

Prisen på forsikringen er avhengig av hvor du bor. Du kan velge mellom fire alternative forsikringssummer: kr 500 000, kr 1 500 000, kr 2 500 000 og kr 6 000 000. Sørg for å velge høy nok forsikringssum for ditt innbo.

Egenandelen ved skade er kun kr 3 000.

Bli medlem i Juristforbundet og få gratis innboforsikring

 

Om innboforsikringen
Generell informasjon

Forsikringsreisen gjennom livet!

Livet endrer seg - det gjør også forsikringsbehovene våre. Følg Nora gjennom livet.

Spørsmål og svar