Barneforsikring

Vår største frykt er at noe skal skje med barna våre. Dessverre kan vi ikke forsikre dem mot verken ulykker eller sykdom, men med en god barneforsikring kan vi gjøre situasjonen litt enklere om uhellet skulle være ute. Barneforsikringen dekker barnet fra 3 måneder til 26 år.

30384128_Barn_ligger_i_gresset.jpg

Når et barn rammes av sykdom eller ulykke er det en stor følelsesmessig belastning, men det kan også få betydelige konsekvenser. Tall fra Finans Norge viser at kun halvparten av alle norske barn er forsikret. 

Juristforbundets barneforsikring er blant markedets aller beste. Barneforsikring er et viktig supplement til det NAV dekker, og gir både familien og barnet økonomisk sikkerhet ved ulykker, alvorlig sykdom og arbeidsuførhet.  

Forsikringen omfatter støtte ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke, uføreforsikringer og støtte ved utvalgte alvorlige sykdommer.

Hvorfor bør jeg ha barneforsikring? 

En barneforsikring gir familien større økonomisk handlerom og trygghet i en vanskelig situasjon. Sykdom og ulykke, enten det rammer voksne eller barn, kan føre til mange ekstra utgifter. Det kan koste mye med reiser for å få nødvendig behandling. Det kan oppstå behov for ekstra pleie og tekniske hjelpemidler. Kanskje er det ønskelig å tilrettelegge boligen bedre. Dersom det er snakk om langvarig sykdom, kan det dessuten hende at foreldre må gjøre endringer i jobbsituasjonen for å ta vare på barnet. I noen tilfeller blir barnet varig ufør som hindrer barnet å komme ut i jobb.  

AV1 skolerobot

Ved langvarig fravær fra skole grunnet skade eller sykdom, dekker vår barneforsikring leie av en slik robot. På den måten kan barnet være med venner og følge undervisningen hjemmefra.

Forsikringsreisen gjennom livet!

Livet endrer seg - det gjør også forsikringsbehovene våre. Følg Nora gjennom livet.

Spørsmål og svar