Dødsrisikoforsikring

Når du har familie, eventuelt andre som er avhengige av deg og din inntekt, har du behov for en livsforsikring eller en dødsfallsforsikring (som den ofte omtales). Juristforbundets dødsrisikoforsikring er blant markedets aller rimeligste. Kjøper du forsikringen privat koster den gjerne tre til fem ganger så mye.

livsforsikring.jpg

Forsikringen er ikke direkte knyttet opp mot lånet, og gir derfor langt større handlefrihet enn gjeldsforsikringen. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov.

Hvor stor forsikringssum du har behov for, avhenger av flere faktorer, blant annet:

  • Hvilken sivilstand du har (singel, gift, samboer, enslig forsørger)
  • Størrelsen på inntekt(ene)
  • Reell formue
  • Samlede lån
  • Antall barn og alderen på dem
  • Om du eller partner har barn fra tidligere forhold

Vår livsforsikring er blant markedets aller rimeligste. Kjøper du forsikringen privat, koster den gjerne mange ganger så mye.

Du kan velge mellom kr 1 488 336 (12G), kr 2 728 616 (22G) eller kr 4 961 120 (40G) i forsikringssum.

Spørsmål og svar