Kritisk sykdom

Hvert år rammes over 60 000 nordmenn av alvorlig sykdom. Sykdom rammer også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikring som gir rask utbetaling dersom du blir alvorlig syk.

101654960_par_sitter_gulvet_kaffe.jpg

Med kritisk sykdomsforsikring får du utbetalt forsikringsbeløpet ved konstatering av en rekke alvorlige sykdommer, for eksempel:

  • Hjerneslag
  • Hjerteinfarkt
  • Hjerteoperasjon
  • Kreft
  • Multippel Sklerose
  • Organtransplantasjon
  • Hørsel
  • Syn

Erstatningsbeløpet bestemmer du selv ut i fra ditt behov. Du kan kjøpe dekning fra kr 118 620 (1G) til maksimalt kr 1 186 200 (10G). Pengene kan du i prinsippet benytte til hva du vil; til å søke alternative behandlinger, helsebringende opphold, tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller du kan la din ektefelle ta permisjon en stund for å ta seg av deg i en tøff periode.

Rask utbetaling

Utbetalingen skjer som oftest 30 dager etter at diagnosen er stilt, eller du har fått utført hjerteoperasjonen eller transplantasjonen.

Kritisk sykdom er dermed et godt supplement til uføreforsikring. Mange sykdommer kan gi varig arbeidsuførhet på sikt, og forsikringens raske utbetaling vil kunne hjelpe deg økonomisk frem til du får vedtak om varig uførhet.

Spørsmål og svar