Studentforsikring utland

Studentforsikringen for EU/EØS inkluderer innbo-, ulykke- og reiseforsikring til kun kr 3 414 per år.

student utland.jpg

For å kjøpe forsikringen må du være jusstudent på heltid eller deltid, under 34 år, medlem av foreningen og medlem av Norsk Folketrygd. Forsikringen gjelder kun for studentmedlemmet.

Innboforsikring

Innboforsikringen har forsikringssum kr 500 000, som bør dekke de fleste studenters behov. Egenandelen er kr 4 000.

Forsikringen gjelder på studiested, uavhengig av folkeregistrert adresse.

Reiseforsikring inkludert heltids ulykkesforsikring

Forsikringen gjelder for reiser ut fra din studieadresse og fra din folkeregistrerte adresse i Norge og med retur til samme adresse. Med studieadresse menes den adressen du bor fast på under studietiden. Ulykkesforsikringen, med forsikringssum kr 500 000, gjelder uavhengig av om du er på reise.

Spesielt for reise- og ulykkesforsikring i EU/EØS-området og Sveits

Medlemskap i Norsk Folketrygd beholdes dersom man mottar stipend eller lån fra Statens Lånekasse. For andre studenter gjelder regel om at det søkes om medlemskap. For godkjente studier i utlandet vil dette kun være en formell søknad hvor innvilgelse skjer automatisk i flg. Helfo.

Les mer om frivillig medlemskap her

Studieavbruddsforsikring for studenter i EU/EØS/Sveits

Erstatningen er på inntil kr 100 000 når forsikrede må avbryte studiene på grunn av egen alvorlig sykdom eller ulykke når egenbetalte skolepenger ikke blir tilbakebetalt av skolen eller som forsikrede ikke får refundert eller omgjort av Statens Lånekasse for utdanning. Det forutsettes at sykdommen har oppstått uventet og plutselig, at legeerklæring blir fremlagt og at det foreligger en bekreftelse fra lærested om at studiet er avbrutt. Erstatningen beregnes ut fra forhåndsbetalt studie og semesteravgift i forhold til planlagt studietid innenfor forsikringstiden. Det må gjenstå minst en måned av betalt studietid.

Behandlingsutgifter ved sykdom på studiested for studenter i EU/EØS/Sveits

Erstatningen er på inntil kr 80 000 for behandlingsutgifter ved akutt sykdom som oppstår på studiestedet.

Spørsmål og svar