Uførekapital

Skattefri utbetaling fra 40 % varig uførhet. Velg mellom 3 ulike forsikringssummer.

uførekapital.jpg

Som ufør må du regne med et betydelig årlig inntektstap frem til pensjonsalder. De fleste er ikke klar over den økonomiske konsekvensen ved å bli ufør. Skulle du bli ufør, kan det koste deg like mye som å totalkrasje bilen - hvert år.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. 

Forbundets uføreforsikring er blant markedets aller rimeligste. Når du sammenligner med prisen på tilsvarende forsikring kjøpt direkte i forsikringsselskapene, vil du se at du kan spare inntil 80 % ved å velge vår uføreforsikring.

Du kan velge mellom kr 1 488 336 (12G), kr 2 728 616 (22G) eller kr 3 720 840 (30G) i forsikringssum.

Spørsmål og svar