Uførerente

Uførerente er en forsikring som gir deg en månedlig utbetaling i inntil 4 år dersom du blir 40 % arbeidsufør eller mer.

uførerente.jpg

Hver tredje arbeidstaker vil gjennom livet oppleve å stå utenfor arbeidslivet på grunn av langvarig sykdom eller skade.

Uførerente reduserer inntektstapet ved langvarig sykdom eller skade

Blir du ufør uten å ha forsikring, forsvinner store deler av inntektsgrunnlaget ditt.

Erfaringsmessig tar det mange år før NAV setter en varig uføregrad. Etter 12 måneder på sykemelding går du over på arbeidsavklaringspenger, og går betydelig ned i lønn. Da kommer uførerente til utbetaling.

Uførerente utbetales månedlig i 4 år, eller frem du er tilbake i full jobb.

I dag er det rundt 347 000 mottakere av uføretrygd i Norge. Dette tilsvarer over 10 % av befolkningen i arbeidsdyktig alder. Andelen unge uføre har dessuten økt jevnlig over mange år. I denne gruppen er psykiske lidelser den vanligste årsaken.

Uførerente forutsetter at du også har eller samtidig kjøper uførekapitalforsikring. Forsikringen kan også kjøpes til ektefelle/samboer.

 

Spørsmål og svar