Ulykkesforsikring

Familieulykkesforsikring er en rimelig forsikring som dekker deg og eventuelt din familie om en ulykke skulle skje.

ulykke.jpg

En ulykkesforsikring kan forhindre eller begrense at en ulykke bringer deg selv og familien opp i økonomiske vanskeligheter. Forsikringen består av to elementer som kan kjøpes hver for seg eller sammen:

  • Dekning for medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter
  • Dekning for ulykkesdødsfall

Ulykkesforsikring med dekning for medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter

Forsikringen dekker deg og din familie hvis noen skulle bli medisinsk invalid pga. en ulykkesskade.

Familiesammensetningen på skadedagen avgjør forsikringssummen som legges til grunn i skadeoppgjøret. 

Behandlingsutgifter

Nødvendige utgifter til behandling som følge av en ulykkesskade dekkes med inntil 5 % av forsikringssum for medisinsk invaliditet. I oppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 500.

Tilleggsdekning for faginvaliditet

Ulykkesforsikringen kan utvides med tilleggsdekning for faginvaliditet. Den gir en forhøyet invaliditetsgrad for skade på vitale kroppsdeler for utføring av et yrke. Særlig gjelder dette fingre, hender, armer, syn og hørsel.

Ulykkesforsikring med dekning for ulykkesdødsfall

Forsikringen gir utbetaling til etterlatte hvis du eller noen i din familie skulle omkomme pga. en ulykkesskade.

Spørsmål og svar