Kontorforsikring

Vår kontorforsikring er en samlet pakke med forsikringer som dekker de viktigste behov på et kontor. Forsikringen dekker maskin, inventar og løsøre for bedrifter, for blant annet brann- og vannskader, samt kontoransvar, skadeverk, naturskader og en rekke andre tilfeller.

brann i lokaler.jpg

Som medlem av foreningen kan du tegne forsikring for ditt foretak.

Forsikringen dekker skade på maskiner, inventar, løsøre og varer ved:

 • Brann
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen
 • Vann og annen væske
 • Tyveri og hærverk
 • Brudd på glass
 • Ran og overfall
 • Snøtyngde
 • Naturskade

I tillegg dekkes blant annet:

 • Bygningsmessig innredning
 • Kontoransvar
 • Avbrudd/driftstap
 • Underslag
 • Rekonstruksjon av arkiv
 • Ulykkesforsikring for gjester

Viktig å vite om forsikringen

Egenandel for kontorforsikringen er kr 10 000.
Maksimal forsikringssum er kr 5 500 000.

Kontorforsikringen kan kun kjøpes av bedrifter som ikke driver med produksjon eller salg av varer.

Kontorforsikring kan kjøpes av medlemmer som har mer enn 50 prosent eierandel i en bedrift. Bedriften må ha færre enn 10 ansatte for at du skal kunne kjøpe kontorforsikring gjennom foreningen.

Avbrudd er inkludert i forsikringen, og dekker avbruddstap i inntil 12 måneder. Tapet erstattes med inntil to ganger forsikringssummen for maskiner, inventar og løsøre, maksimalt kr 10 mill.

Spørsmål og svar