Sykeavbruddsforsikring

Hvis du blir langvarig syk, vil mange av dine faste utgifter løpe videre, mens dine inntekter kan bli kraftig redusert. Medlemmer av foreningen kan kjøpe sykeavbruddsforsikring som dekker løpende driftsutgifter og bortfall av inntekt. Forsikringen utbetaler dagpenger iht. valgte dagpengebeløp og graden av arbeidsuførhet hvis skade eller sykdom forårsaker minst 50 % arbeidsuførhet fra næringsvirksomheten.

sykeavbrydd.jpg

Nivået på utbetalingen bestemmer du selv. Du kan forsikre et dagpengebeløp opp til kr 2 500. Det er likevel en forutsetning at forsikringssummen ikke medfører høyere inntekt enn det som ville vært tilfelle uten sykmelding.

Forsikringen omfatter

  • Dagpenger til dekning av faste, løpende driftsutgifter.
  • Dagpenger til dekning av tapt inntekt mellom 6 G og 12 G
  • Utbetalingstid inntil 360 dager (utbetaling av dagpengebeløp inntil 360 dager innenfor en toårsperiode fra første sykemeldingsdag).
  • Karenstid er 16 dager (utbetaling skjer tidligst fra 16 dager etter at du er blitt syk).

Viktig å vite om forsikringen

For å kjøpe forsikringen må du være under 55 år og i full jobb. Du må delta i den daglige driften av selskapet.

Forsikringen kan kjøpes av selvstendig næringsdrivende, deg som driver enkeltpersons foretak, ANS eller DA. Du kan også være eier av en bedrift drevet som et aksjeselskap. Forsikringen kan ikke kjøpes av ansatte i et AS eller NUF.

 

Ta kontakt med forsikringskontoret for mer informasjon eller tilbud på sykeavbruddsforsikring. 

Spørsmål og svar