1 av 3 blir uføre en gang i løpet av livet

Antall unge uføre øker svært mye i Norge. Ved årsskiftet 2019/2020 var det over 20 000 uføre i aldersgruppen 18 - 29 år. Psykiske lidelser er den vanligste årsaken til uførhet.

Betenkt student- Halfpoint-1173289596[7].png

Som student har du et langt arbeidsliv foran deg. Fremtidig inntekt er noe av det verste du kan miste. Blir du ufør som student, risikerer du å ende opp som minstepensjonist.

– Flere enn en tredjedel av yrkesaktive blir uføre en gang i løpet av yrkeslivet. Blir du ufør i ung alder og ikke har forsikring, mister du store deler av inntektsgrunnlaget ditt. Det er derfor lurt å kjøpe en uføreforsikring tidlig. Som ung er den også mye rimeligere, sier Nasjida Noorestany, leder for Juristforbundet - Student. 

Juristforbundets uføreforsikring er blant markedets aller rimeligste og prisen er spesielt lav når du er ung. Får du innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden, gir forsikringen deg en engangsutbetaling. 

For å kjøpe forsikringen må du levere og få helseerklæring. Når du er ung, er det lettere å levere en strøken helseerklæring. 

Vil du vite mer? Ta kontakt med Juristforbundets forsikringskontor på telefon 23 11 33 11.