1 av 10 er uføretrygdet

Sykdom eller en skade kan snu opp ned på livet ditt og gjøre at du ikke lenger kan jobbe. Tallet på antall unge som av ulike årsaker ikke kan jobbe øker svært mye i Norge. Psykiske lidelser er den vanligste årsaken.

Betenkt student- Halfpoint-1173289596[7].png

Som student har du et langt arbeidsliv foran deg. Fremtidig inntekt er noe av det verste du kan miste. Mange av de unge som av ulike årsaker ikke kommer seg ut i arbeidslivet, er studenter eller nettopp ferdig med studiene. Hvis du ikke har hatt en inntekt tidligere, kan du risikere å ende opp som minstepensjonist. 

– Flere enn en tredjedel av yrkesaktive blir uføre en gang i løpet av yrkeslivet. Hvis du i ung alder blir ute av stand til å jobbe og ikke har forsikring, mister du store deler av inntektsgrunnlaget ditt. Det er derfor lurt å kjøpe en uføreforsikring tidlig. Som ung er den også mye rimeligere, sier Nasjida Noorestany, leder for Juristforbundet - Student. 

Juristforbundets uføreforsikring er blant markedets aller rimeligste og prisen er spesielt lav når du er ung. Får du innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden, gir forsikringen deg en engangsutbetaling. 

For å kjøpe forsikringen må du levere helseerklæring. Når du er ung, er det lettere å levere en strøken helseerklæring. 

Vil du vite mer? Ta kontakt med Juristforbundets forsikringskontor på telefon 23 11 33 11.