Studentpakken - gratis studentforsikring

Juristforbundet gir alle sine studentmedlemmer under 35 år, som bor og studerer i Norge og som er medlem av Norsk Folketrygd, Studentpakken til en verdi av kr 1 200/år.

studentforsikring.jpg

Innboforsikring

Innboforsikringen dekker det du har av innbo inntil kr 300 000. Egenandel kr 4 000.

Innboforsikringen inkludert i studentpakken dekker sykler og andre verdigjenstander på inntil kr 10 000. Koster eiendelene dine mer enn dette, kan en verdigjenstandforsikring være et fornuftig valg. 

Ulykkesforsikring

Forsikringssummen ved medisinsk invaliditet er kr 500 000. Erstatningen beregnes på grunnlag av den forsikringssummen som gjelder på ulykkesdagen og graden av medisinsk invaliditet.

Behandlingsutgifter etter en ulykkesskade dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen. Egenandel kr 500.

ID-tyveriforsikring

Du får hjelp til å å begrense og rette opp de økonomiske konsekvensene tilknyttet et ID-tyveri. 

Utvid studentpakken med reiseforsikring til studentpris

I tillegg til Studentpakken kan du kjøpe en helårs reiseforsikring som dekker deg over alt, alltid, med unntak i hjemmet, på studiested/ arbeidsplass/ barnehage o.l. Dekker reiser i hele verden inntil 90 dager sammenhengende. Juristforbunds omfattende reiseforsikring er blant de billigste man kan kjøpe.

Prisen for studenter er kun kr 965 per år.

Skal du studere i utlandet?

Sjekk vår forsikring for utenlandsstudenter her

 

Spørsmål og svar