Studentpakken - gratis forsikring til deg som studerer juss

Som studentmedlem får du tre gratis forsikringer inkludert i medlemskapet.

studentpakken -JF.png

Som student er det vanskelig å ta seg råd til forsikringer. Derfor er det fint å vite at du som studentmedlem i Juristforbundet får gratis innboforsikring, ulykkesforsikring og ID-tyveriforsikring inkludert i medlemskapet. 

For å få den gratis forsikringen må du være studentmedlem, under 35 år, bo og studere i Norge, og være medlem av Norsk Folketrygd. Studentpakken har en verdi på kr 1 200 per år.

Innboforsikring

Bor du for deg selv eller i kollektiv, bør du ha en innboforsikring. Innbo er tingene dine, altså de løse gjenstandene i boligen din som klær, møbler, pyntegjenstander, bøker osv. 

Med innboforsikring kan du få økonomisk erstatning dersom tingene dine blir skadet eller stjålet ved en plutselig og uforutsett hendelse, eller dersom du personlig blir gjort økonomisk ansvarlig for en skade.

Forsikringen inkluderer: 

  • erstatning på inntil kr 500 000
  • tyveri av sykkel og andre verdigjenstander med inntil kr 10 000

Egenandelen er på kr 4 000.

Ulykkesforsikring

Ulykker kan skje alle og kan ramme deg hardere enn du tror. Du får gratis ulykkesforsikring inkludert i medlemskapet. Dette inkluderer en erstatning på kr 500 000 ved medisinsk invaliditet. Erstatningen beregnes på grunnlag av den forsikringssummen som gjelder på ulykkesdagen og graden av medisinsk invaliditet.

Behandlingsutgifter etter en ulykkesskade dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen. Egenandelen er på kr 500.

ID-tyveriforsikring

ID-tyveri er et stadig økende problem i Norge. Et identitetstyveri kan påføre deg utgifter og økonomiske tap i form av at det kan bli rettet krav mot deg fra ukjente kreditorer for varer og tjenester du har mottatt.

Med en ID-tyveriforskring trenger du ikke bekymre deg for å måtte stå alene hvis du skulle oppleve et ID-tyveri eller svindel. 

Utvid studentpakken med reiseforsikring til studentpris

I tillegg til Studentpakken kan du kjøpe en reiseforsikring som dekker deg over alt, alltid, med unntak i hjemmet, på studiested/arbeidsplass/barnehage o.l. Forsikringen dekker reiser i hele verden inntil 90 dager sammenhengende. Juristforbunds omfattende reiseforsikring er blant markedets billigste.

Prisen for studenter er kun kr 1 002 per år.

Skal du studere i utlandet?

Sjekk ut vår forsikring for utenlandsstudenter.

Digital legehjelp

Husk at du har digital legehjelp inkludert i medlemskapet ditt. Tjenesten er åpen hver dag, året rundt og det er ingen egenandel. 

 

Kriterier

For å få gratis forsikring må du være studentmedlem*, under 35 år, bo og studere i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd.

*Studentmedlemskap forutsetter at du er jusstudent. 

Spørsmål og svar